Samlingar for brukarorganisasjonane

FoU-eining for samhandling inviterer til Samlingar for brukarorganisasjonane for å styrke samhandling med og mellom organisasjonane og tenesteapparatet.

Målgruppe

  • Kvar organisasjon/lokallag kan møta med to representantar.
  • Brukarutvalet i Helse Fonna, Brukarråda ved Folgefonn, Stord og Haugaland/Karmøy DPS eller kommunale brukarråd er spesielt inviterte.

Tid og stad

  • Sunnhordland: 24. mars 2015 på Stord rehabiliteringssenteret
  • Haugalandet: 26. mars 2015 på Bjørgene utviklingssenter, Haugesund
  • Indre Hardanger: 19. mars 2015 på Friskliv- og mestringsenteret på Odda sjukehus

Alle stadar kl. 15:30-18:30.

Last ned invitasjonen for meir informasjon.

Påmelding innan 10. mars 2015 til lms.psykiatri@helse-fonna.no.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.