Samling for erfaringsmedarbeidere/-konsulenter

samling_brukerorganisasjoner

 

Målet med samlingen er å dele våre erfaringer som erfaringsmedarbeidere og drøfte behovet for et fremtidig nettverk som kan styrke oss i rollen som erfaringsmedarbeidere.

Hvordan skal et slikt nettverk organiseres? Hvor ofte skal vi møtes i nettverket? Hvem skal delta i nettverket? Det er slike spørsmål vi har tenkt på til samlingen. Vi håper du har anledning til å delta og vi vil gjerne ha innspill på andre tema du tenker er viktig.

Målgruppe
Invitasjonen sendes alle som er i kurslederteamet og har deltatt på opplæringsdager gjennom Veiviserprosjektet, eller som er i stilling som erfaringsmedarbeider/ erfaringskonsulent i Helse Fonna/ FOUSAM eller våre samarbeidende kommuner.

Tid og sted
29. mars 2017, kl. 10.30–14.30, Bjørgene utviklingssenter, Diktervegen, Haugesund

Påmelding
Det vil bli enkel servering så vi ber om påmelding innen 20. mars 2017 til sigrid.boethun@helsefonna.no eller på telefon til 95 83 88 10.

→ invitasjon

Velkommen!

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.