Samling for brukerorganisasjonene og læring- og mestringsnettverket

samling_brukerorganisasjoner

Hvordan rekruttere og skape engasjement?

For tredje året på rad inviterer læring- og mestringsnettverket i Helse Fonna og FoU-enhet for samhandling (FOUSAM) brukerorganisasjonene i distriktet vårt til samlinger. Også i år reiser vi på «turne» fra sted til sted og kommer til

  • Rehabiliteringssenteret på Stord onsdag 19. april
  • Sykehuset i Odda onsdag 26. april
  • Bjørgene Utviklingssenter i Haugesund onsdag 3. mai

Samlingene starter med litt mat kl. 15.30 og vi vil holde på til ca. kl. 18.30.

Tema
Denne gangen ønsker vi å sette fokus på hvordan vi rekutterer ulike alderssgrupper og skaper engasjement i arbeidet vårt. Andre aktuelle tema som vil bli tatt opp er informasjon om det nye ungdomsrådet i Helse Fonna, tilbud om helsepedagogisk kurs og brukerbanken som er under oppbygging. Det blir også gruppearbeid knyttet til tema.

I tillegg til selve informasjonen som blir gitt, er målet med samlingene at deltakerne skal bli kjent med hverandres tilbud, bygge nettverk og utveksle erfaringer. I tillegg ønsker vi oss at  brukerbevegelsen og fagfeltet knyttes tettere sammen.

Informasjon og påmelding
Hver forening/organisasjon har anledning til å melde på to representanter.
Frist for påmelding er fredag 7. april 2017. Påmelding sendes via e-post til liv.sande@hvl.no.

→ invitasjon

Velkommen!

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.