Samarbeid om kompetanseheving!

Er det vanskelig å snakke om barnas situasjon i møte med foreldre som er syke?

 I prosjektet “Barn som pårørende” i Helse Fonna-regionen, kom det fram at helsepersonell opplever dette som vanskelig. Prosjektet arrangerte derfor fagdagen  som ble gjennomført på  Stord den 31.august. Dagen samla rundt 50 fagpersoner og hadde som mål å trygge fagpersoner i å snakke med både foreldre og barnet selv, når mor, far eller søsken er syke. Det ble lagt vekt på lovverket som pålegger helsepersonell å bidra til at barn som pårørende blir tatt i vare, og hvordan vi kan oppmuntre og støtte  foreldrene til å snakke med barna sine selv, og til å  ta i mot hjelp, om det er behov for det. Som innledning på dagen  fortalte en mor hvordan hun opplevde å ha omsorg for barnet da far ble alvorlig syk . Hun belyste også de ekstra utfordringene det gav at mor og far ikke bodde sammen. Presentasjonen av  Multisenterstudien gav et enda større innblikk i hvordan både barn, foreldre og fagpersoner opplever det når barn blir pårørende.

Konkrete verktøy og øvelser var en viktig og sentral del av fagdagen. Det var stort engasjement hos deltagerne som kom fra både kommune og spesialisthelsetjeneste og representerte ulike faggrupper og psykisk helsevern og somatikk.  

Fra evalueringsskjema: «En veldig bra dag med konkret og matnyttig kunnskap som blei lagt fram på en veldig god måte!» «Alt i alt ein av dei bedre fagdagane eg har vore på.»

Fagdagen ble gjennomført i et samarbeid mellom Korus Vest Stavanger, RVTS, Barns Beste, Fylkesmannen i Hordaland, Fitjar kommune, Helse Fonna og FOUSAM.

Arbeidsgruppa som gjennomførte fagdagen:

Arbeidsgruppe

Fra venstre: Anne Schanche Selbekk (KoRus), Sølvi Heimestøl (FOUSAM), Linn T. Olaussen (Fitjar kommune), Christense Eilerås Eek (Helse Fonna), Cathrine Eide (RVTS),  Maren Løvås (KoRus) og Cathrine Kvamsøy Olsen (Helse Fonna).

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.