Regional konferanse om eldremedisin

Gode grep – for eldres helse

4.-5. juni 2014 arrangerer Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) i samarbeid med Stiftelsen psykiatrisk opplysning den Regionale konferansen om eldremedisin i Stavanger.

Den årlige konferansen er blitt en møteplass som gir rom for utvikling av faglig nettverk, og skaper mulighet for bedre samhandling. Også i år henvender konferansen seg bredt til helsepersonell med interesse for eldres helse. Målet med konferansen er å gi deltakere fra klinikk og forskning og for primærhelsetjenesten ny kunnskap og inspirasjon fra mange faglige synsvinkler.

Programmet er tverrfaglig sammensatt og vil legge vekt på å gi faglig oversikt og presentere konkrete erfaringer.

Mer informasjon og påmelding her.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.