Rapport fra samhandlingsseminar i Haugesund

Mandag 23. februar 2015 var representanter fra Helse Fonna og Haugesund kommune på samhandlingsseminar på Bjørgene Utviklingssenter hvor temaet var «Utskriving av pasienter fra sykehus til kommune». Målgruppen for seminaret var ledere og ansatte som er involvert i overføring av pasienter.

Les mer om seminaret på Haugesund kommune sine nettsider.

Rapporten fra dagen finner du her.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.