Pårørande ein ressurs – for kven?

Læring- og meistringsteamet/FOUSAM inviterer til fagdag om vaksne pårørande sin situasjon og behov. Korleis gi gode tilbod?

Målgruppe er helsepersonell i kommune og spesialisthelseteneste som møter pårørande individuelt og i grupper. Brukarrepresentantar som medverkar ved tilbod for pårørande.

  • Tid: Fredag 27. november 2015, kl. 09:00-14:30
  • Stad: Utviklingssenteret, Bjørgene, Dikterv. 29, Haugesund

Fagdagen er gratis.

Påmelding innan 19. november 2015 til Lms.psykiatri@helse-fonna.no.

Last ned invitasjonen for meir informasjon.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.