Oppstartsmøte i tuberkulosenettverk

Samhandlingsutvalget har besluttet at det skal opprettes et tuberkulosenettverk som skal koordineres av FOUSAM. En av oppgavene nettverket har fått, er å se på hele pasientforløpet av tuberkulosepasientene i både spesialist- og kommunehelsetjenesten, ikke minst ved latent tuberkulose.

Mer informasjon om nettverket, referat og presentasjoner fra oppstartsmøte 23. oktober 2014 og kontaktinformasjon finner du her.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.