Opplæring i Newborn Behavioral Observation (NBO)

Se barnet snakker til deg

FOUSAM-prosjektet Familieambulatoriet inviterer i samarbeid med BUP Haugesund, Helse Fonna HF til opplæring i NBO.

opplæring_NBO_2015

HVA ER NBO?
NBO er en fleksibel metode for å observere spedbarn mellom 0-3 mnd. Hensikten er å styrke foreldres sensitivitet overfor spedbarnets mange signaler og reformulere disse til et kommunikasjonsspråk. Vi ønsker å gi foreldre økt mestringsfølelse og trygghet på at de kan lese og tolke sitt barns signaler.

MÅLGRUPPE
Vi ønsker i denne omgangen å gi tilbudet til kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og vi vil prioritere kursdeltakere som har direkte kontakt med de yngste barna.

STED OG TIDSROM

  • Opplæring vil bli gitt i Haugesund.
  • Oppstartsseminar over 2 dager: 26. og 27. november 2015
  • Oppfølgingsdager: 28.1.2016 og 17.3.2016 med veiledning i gruppe hvor deltakerne tar med filmopptak av egne observasjoner basert på NBO
  • Siste oppfølgingsdag med sertifisering: 15.9.2016
    .

FOR MER INFORMASJON OG PÅMELDING
Se invitasjonen for mer informasjon.
Påmeldingsfrist 01.11.2015. Påmelding sendes til sb_hfo_familieam@ihelse.net.
Plassene blir fordelt etter påmelding og endelig bekreftelse sendes på e-post til deltakerne.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.