Open temakveld for foreldre til barn og ungdom med ulike utfordringar

20171023_temakveld_barn_med_utfordringer

Korleis kan du hjelpe og støtte barnet ditt i møte med seg sjølv og andre?

Kanskje barnet har utfordringar som gjer at det fell litt utanfor? For nokon er det tydeleg både for ein sjølv og dei rundt. For andre er det meir diffust og vanskeleg å setje fingeren på. Me ynskjer å skape ein møteplass for foreldre til barn og ungdom med ulike utfordringar. Ein stad der ein kan møte andre i liknande situasjon, der ein kan dele og dra nytte av andre sine erfaringar.

Tid og stad
Måndag 23. oktober 2017, kl.17.00–18.30, Odda bibliotek

→ invitasjon

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.