Open temakveld «Engstelege barn»

20161122_temakveld_engstelege_barn

Korleis kan du som forelder forstå og hjelpe barnet ditt når det vegrar seg i kvardagen? Kva vil vera hjelpsom og ikkje-hjelpsom foreldreatferd og kva tid er det behov for meir hjelp?

Om føredragshaldaren
Anita Skibenes Johnsen er utdanna barnevernspedagog og har arbeida ved Barne- og ungdomspsykisk, BUP på Stord dei siste 12 åra. Ho er sertifisert i foreldrerettleiingsprogrammet PMTO, og sertifisert Friends-instruktør. Friends er eit program som er retta mot barn og ungdom med ulike former for angst og ein kan fylgje programmet gruppevis eller individuelt.

Kulturinnslag ved representantar fra Hamna.

Tid og stad
Torsdag 9. mars 2017, kl. 19.00–21.00, biblioteket på Stord.
Informasjonskvelden er gratis. Det blir enkel servering. Alle er velkomne.

→ invitasjon

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.