Presenterte på NK LMHs nasjonale forskarkonferanse

I overkant av 100 deltakere var samla til en innhaldsrik dag på Gardermoen under NK LMHs årlige nasjonale forskerkonferanse 3. november 2016. Konferansen er ein viktig arena for å synleggjere forsking- og utviklingsarbeid på feltet læring og mestring.

Frå FOUSAM deltok rådgjevarane Christense Eileraas Ek og Sølvi Heimestøl med kvar sin poster frå prosjekt i vår region. Begge fekk gje ein kort presentasjon av prosjekta i plenum.

Prosjektpostere

20161103_nklmh_forskarkonferanse   FOUSAM-rådgjevarane Sølvi Heimestøl og Christense Eileraas Ek

Meir informasjon

Les meir om prosjekta her.
Presentasjoner frå konferansen finn du her: https://mestring.no/forskerkonferansen-2016/

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.