Motivasjonsdag i fagnettverk for læring og mestring

Fagnettverk for læring og mestring (LM-nettverket) arrangerer i samarbeid med FoU-enhet for samhandling en motivasjonsdag med tema «Erfaringsdeling med fokus på evaluering- og måleverktøy innen læring og mestring og frisklivstilbud». Invitert er nettverksrepresentanter for læring og mestring fra spesialisthelsetjenesten og kommunene i Helse Fonna, samt bruker- og pårørenderepresentanter.

Dagen finner sted den 9. mai 2014, kl. 09:30-14:30 på Stord Rehabiliteringssenter.

Last ned programmet for mer informasjon.

Påmelding innen 30. april 2014 til sigrid.boethun@helse-fonna.no.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.