Morgendagens omsorg for morgendagens behov

velferdsteknologiprosjekt_haugalandet

Helse og omsorgstjenestene står ovenfor store utfordringer med tanke på at det blir flere brukere med helse- og omsorgsbehov, og færre hender som kan dekke disse behovene. En må tenke nytt og annerledes. Velferdsteknologiske løsninger kan være et godt tiltak for å møte noen av disse utfordringene.

FOUSAM-fagnettverket for velferdsteknologi i Helse Fonna, Høgskulen på Vestlandet og FOUSAM-velferdsteknologiprosjektet på Haugalandet ønsker med dette å invitere helsepolitikere, helse og omsorgskomitéer, råd for eldre og funksjonshemmede, brukerorganisasjoner, ansatte i kommunen og våre samarbeidspartnere innen velferdsteknologi, til konferansen «Morgendagens omsorg for morgendagens behov».

Tid og sted
Onsdag 22. mars 2017, kl. 09.00-17.00, Høgskolen på Vestlandet, kampus Haugesund

program og påmelding

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.