Mestring når livet utfordrar

Nettverk for læring og mestring i Helse Vest inviterer til fagsamling fredag 15. juni i Stavanger og Haugesund. Tema er «Mestring når livet utfordrar».

Fokus er kognitiv tilnærming og ein får besøk av Elin Fjærstad, ein erfaren og kjend kurshaldar. Tittel for hennar innlegg er «Lev godt med sjukdom/varig helseutfordring – mentale verktøy for sjølvhjelp.»

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er medarrangør av dagen. Dei presenterer Mestringstreff, deler erfaringar frå utprøving av opplegget og gir gode råd for korleis ein kan lukkast med etablering av Mestringstreff.

Du melder deg på til ditt lokale lærings- og mestringssenter; sjå program.

→ program

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.