Latter og tårer på Etikk-konferansen

Rundt 300 deltakere var samlet på Etikk-konferansen som ble arrangert onsdag 28. februar 2018 i Tysvær. «Livets siste dager – i grenseland mellom lovverk og etikk» var dagens tema og invitert var både ansatte og ledere i helse- og omsorgstjenesten, politikere, frivillige og pasienter, pårørende samt brukerorganisasjoner.

Fylkeslege Janne Dahle-Mehus startet dagen med et historisk tilbakeblikk på håndtering av døden. Hun orienterte om nasjonale føringer og retningslinjer.

Forsker Lillian Lillemoen ved Senter for medisinsk etikk presenterte en nasjonal veileder for forberedende samtale. Veilederen ble utviklet som et resultat av et forskningsprosjekt.

Lege ved A-hus, Elisabeth Holmboe Eggen hadde et fengende foredrag om å være helsearbeider og stå i utfordrende situasjoner. Hun fikk fram både latter og tårer.

Avslutningsvis oppsummerte sykehuslege Arnfred Lunde konferansen som fikk mange gode tilbakemeldinger.

20180228_etikk_konferanse_foredragsholdere

Etikk-konferansen var et samarbeid mellom Tysvær kommune, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna, Fylkesmannen i Rogaland og FOUSAM. Tysvær kommune har et internt prosjekt der en setter lindende behandling på agendaen, og kommunen vil utarbeide både plan og lokale rutiner for livets siste dager.
.

Presentasjoner fra dagen

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.