Læringsnettverk for «Gode pasientforløp for kronisk syke og eldre»

«Nyttig å møtes, ha ulike hatter på og presse seg til å se andre sitt perspektiv»

Onsdag 6. september var rundt 50 fagpersoner fra fem kommuner og Helse Fonna HF samlet til workshop med tema «Kommunikasjon mellom kommune og foretak». Workshopen var en del av arbeidet i læringsnettverket «Gode pasientforløp for kronisk syke og eldre», et samarbeid mellom kommunene Bømlo, Stord, Tysvær, Suldal og Haugesund, og Helse Fonna ved Stord og Haugesund sykehus.

20170906_læringsnettverk

Hensikten med workshopen var å bidra til bedre kommunikasjon mellom kommune og sykehus og med spesielt fokus på kvaliteten på PLO-meldingene.

FOUSAM, ved Sølvi Heimestøl og Marianne Hauge Wennersberg, ble invitert inn som fasilitatorer og var ansvarlige for gjennomføringen av dagen på oppdrag fra prosjektlederne i læringsnettverket. Det ble en innholdsrik dag, med praktisk gruppearbeid, postervandring, caseoppgave og plenumsdiskusjoner.

Nils Magne Kloster, brukerrepresentant i samhandlingsutvalget delte sine tanker rundt «Hva er viktig for meg som pasient i samhandlingen?» – et viktig utgangspunkt for dagen.

Idar Johannessen, forsker og foreleser fra Høgskolen på Vestlandet, hadde et inspirerende innlegg om «Mellommenneskelig kommunikasjon i arbeidslivet» som viste viktige nøkler i kommunikasjonen og bidro til refleksjon rundt tema. Deltakerne gav konkrete og nyttige innspill til prosjektlederne for veien videre i læringsnettverket.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.