Kurs ved lungesjukdom KOLS

kols_kurs_sunnhordlandskommunene

Bli med på lærings- og meistringskurs på Stord eller Kvinnherad! Du vil få informasjon frå ei rekkje fagpersonar innan tema som generell sjukdomslære, medisinar, eigenbehandling, fysisk aktivitet, ernæring, psykisk helse og rettigheitar. Samtidig er det ein arena for å dele erfaringar og komme med spørsmål. Lokale brukarorganisasjonar bidreg med sine erfaringar og informerer om sine tilbod lokalt.

Kurset starta opp 18. og 20 oktober 2016.

Meir informasjon sjå brosjyren.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.