Kurs i rusmedisin for fastlegar

20. og 21. april 2015, Stord Hotell

Kurset er eit delprosjekt i prosjektet «Rus og somatikk». Dette er eit prosjekt som er finansiert av helsedirektoratet. Pasientar som blir innlagt Seksjon for kardiologi og medisinsk intensiv ved Haugesund sjukehus blir spurt om bruk av rusmiddel, og får tilbod om oppfølging dersom det blir avdekka helseskadeleg rusmiddelbruk. Fastlegane vil være viktige i den langsiktige oppfølginga av desse pasientane. Målet med kurset er å auke fastlegane sin kompetanse innan rusmedisin, og å styrkje samhandlinga mellom spesialisthelsetenesta og fastlegane på dette området for å fange opp rusmiddel-problematikk hos pasientane så tidlig som mulig.

Målgruppe
Fastlegar, kommunelegar, legar som arbeidar i rusinstitusjonar

Godkjenning
Kurset er søkt godkjent som klinisk emnekurs for spesialiteten almenmedisin og for spesialiteten samfunnsmedisin (15,7 kurspoeng).

Arrangør
Helse Fonna ved prosjekt «Rus og somatikk» som er eit samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna, Haugaland A-senter (HAS), KORUS Vest Stavanger og FOUSAM.

Last ned programmet for meir informasjon.

Påmelding innan 1. mars 2015. Meld deg på her.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.