Kurs i Helsepedagogikk med fokus på ungdom

Møter du ungdom i din arbeidskvardag? Har du behov for kompetanseheving og inspirasjon?

Kurset fokuserer på viktige element i samspelet mellom helsepersonell og ungdom, og korleis helsearbeidaren kan bidra til auka mestringsevne hos den unge. Utgangspunktet er det «gode møtet», både individuelt og i grupper. Målet er å bidra til refleksjon over egen praksis og synleggjere mulige samarbeidsløysingar i møtet med unge og deira nærståande.

Målgruppe er tilsette i kommune- og spesialisthelseteneste som i sin arbeidskvardag møter unge med helseutfordringar og deira pårørande.

Velkommen til Hemingstad bydelshus (Haugesund), 20. oktober og 3. november 2014, kl. 09:00-15:00.

Last ned programmet for meir informasjon.

Påmelding innan 1. oktober 2014. Meld deg på her.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.