Kurs i helsepedagogikk med fokus på ungdom

20171019_helsepedagogikk_ungdom

Møter du ungdom i din arbeidskvardag? Har du behov for inspirasjon og meir kompetanse?

«Helsefolk som veit at du er ungdom og som veit korleis ein snakkar med ungdom – det er det vi treng!»
Kurset fokuserer på viktige element i samspelet mellom helsepersonell og ungdom, og korleis helsearbeidaren kan bidra til auka mestringsevne hos den unge. Utgangspunktet er det «gode møtet», både individuelt og i grupper. Målet er å bidra til refleksjon over egen praksis og synleggjere mulige samarbeidsløysingar i møtet med unge og deira nærståande.

→ program

Målgruppe
Tilsette i kommune- og spesialisthelseteneste som i sin arbeidskvardag møter unge med helseutfordringar og deira pårørande

Tid og stad
Kurset går over to dagar: 19. og 26. oktober 2017, kl. 09:00–15:00, Haugesund
Pris: kr 500 inkludert lunsj begge dagar

Påmelding
Påmelding innan 15. oktober 2017, på www.deltager.no.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.