Kurs i Helsepedagogikk

20170201_helsepedagogikkkurs
.

  • Korleis kan vi fremje helse og meistring?
  • Kva skal til for at kunnskap blir til nytte?
  • Korleis kan vi spele på dei ressursane folk har?
  • Korleis tilrettelegge gruppebasert opplæring og frisklivstilbod?
    .

Helsepersonell skal legge til rette for helsefremjande og førebyggande arbeid i møte med pasientar og pårørande. I dette arbeidet er brukarane viktige samarbeidspartar i eit likeverdig og aktivt samarbeid. Målsetjinga med kurset er at du skal bli tryggare i formidling og i å skape gode møte mellom brukarar og helsepersonell.

Program
→ Helsepedagogikk 2017

Målgruppe
Tilsette og erfarne brukarar i spesialist- og kommunehelseteneste som er engasjert i helsefremjande og førebyggjande arbeid; pasient- og pårørandeopplæring, frisklivs- og meistringstilbod for pasientar og pårørande.

Tid og stad
Onsdag 1. feb., onsdag 8. feb., torsdag 16. feb., onsdag 22. feb. 2017 (4 heildagar).
Det blir to fellessamlingar i Ølen og to samlingar der ein kan delta via videooverføring.

Påmelding
Påmeldingsfrist: 8. januar 2017.
Elektronisk påmelding her.

For meir informasjon
Lærings- og meistringssenteret, tlf. 52 73 28 80/ 97028166, e-post Lms.psykiatri@helse-fonna.no.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.