Kurs i Helsepedagogikk

Om gruppebasert opplæring av pasient og pårørande

Helsepersonell skal legge til rette for helsefremjande og førebyggande arbeid i møte med pasientar og pårørande. I dette arbeidet er brukarane viktige samarbeidspartar. Målsetjinga med kurset er at du skal bli tryggare i formidling og i å skape gode møte med brukarane.

Målgruppe
Erfarne brukarar og tilsette i kommune- og spesialisthelseteneste som er engasjert i helsefremjande og førebyggjande arbeid; frisklivs-, lærings- og meistringstilbod for pasientar og pårørande.

Tid og stad
Tysdag 10. og onsdag 11. februar, torsdag 5. mars og tysdag 17. mars. Alle dagar frå kl. 09:15-14:30/15:00.
Det blir lagt til rette for to samlingar i Tysvær, og to samlingar der ein kan delta via videooverføring.

Last ned programmet for meir informasjon.

Påmelding innan 26. januar 2015. Meld deg på her.

Kurset er eit samarbeid mellom brukarutvalet i Helse Fonna og FOUSAM. Lærings- og meistringsteamet står for gjennomføring av kurset.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.