Kurs for pårørande til personar med rusproblem

pårørandetilbod_rus_VESS_2016

Ta tak – du er ikkje åleine!

Kurs i Sandeid

Læring- og meistringsteamet i FOUSAM inviterer i samarbeid med kommunale tenester i Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal og NAV til kurs for pårørande til personar med rusproblem.

Tid og stad
Måndag 10. og 24. oktober og 07. november 2016, kl.18.00–20.00
Sanitetslokalet ved Sandeid skule

På kvar samling vil det vere innlegg både frå fagpersonar og personar med erfaring som pårørande.

Tema i kurset

  • Kva er avhengigheit og korleis kan det behandlast?
  • Medavhengigheit
  • Vegen vidare, å ha eit godt liv som pårørande
    .

Informasjon og påmelding
Påmelding innan 30. september 2016. Tilbodet er gratis.
For meir informasjon sjå invitasjonen.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.