Kurs for pårørande til personar med demenssjukdom, Stord

pårørendenkurs_demens_2016

Læring- og meistringsteamet i FOUSAM inviterer i samarbeid med Stord og Fitjar demensforening, Stord kommune, Fitjar kommune og Seksjon for spesialisert behandling Haugesund til kurs for pårørande til personar med demenssjukdom.

Tid og stad
14. og 28. september og 12. og 26. oktober 2016, kl.17.00–20.00
Kantina på Stord kommunale rehabiliteringssenter, Leirvik

Gratis kurs over fire kveldar med forskjellig tema kvar gong.

Tema i kurset

  • Årsak, symptom, forløp, behandling
  • Kommunikasjon med personar med demens
  • Pårørandeopplevingar og eigenomsorg
  • Lovverket og rettar
  • Innlegg frå pårørande
  • Informasjon om tilbodet i kommunen

Kvar kurskveld blir siste timen delt i mindre grupper der det er mogleg å utveksle erfaring om tema i kurset.

Informasjon og påmelding
Påmelding innan 06. september 2016.
For meir informasjon sjå invitasjonen.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.