Kurs for pårørande til personar med demenssjukdom, Odda

pårørendenkurs_demens_2016

Læring- og meistringsteamet i FOUSAM inviterer i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse/ Ullensvang helselag, Odda kommune, Ullensvang Herad og Seksjon for spesialisert behandling Haugesund til kurs for pårørande til personar med demenssjukdom.

Tid og stad
22. september, 13. og 27. oktober og 10. november 2016, kl.17.00–20.00
Odda sjukehus, 1. etg. LMS/Frisklivssentralen sine lokalar

Gratis kurs over fire kveldar med forskjellig tema kvar gong.

Tema i kurset

  • Årsak, symptom, forløp, behandling
  • Kommunikasjon med personar med demens
  • Pårørandeopplevingar og eigenomsorg
  • Lovverket og rettar
  • Innlegg frå pårørande
  • Informasjon om tilbodet i kommunen

Kvar kurskveld blir siste timen delt i mindre grupper der det er mogleg å utveksle erfaring om tema i kurset.

Informasjon og påmelding
Påmelding innan 14. september 2016.
For meir informasjon sjå invitasjonen.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.