Korleis lykkast med pasient- og pårørandeopplæring?

20180308_helsepedagogikk

Velkomen til grunnkurs i helsepedagogikk der du vil få tips og råd for å skape gode læringssituasjonar mellom brukarar og helsepersonell. Vi skal mellom anna snakke om korleis vi kan fremje helse og meistring, kva skal til for at kunnskap blir til nytte og korleis vi kan spele på dei ressursane folk har.

Målgruppe
Grunnkurs i helsepedagogikk er ein del av det helsepedagogiske tilbodet i FOUSAM. Målgruppe for kurset er tilsette og erfarne brukarar i spesialist- og kommunehelseteneste som er engasjert i helsefremjande og førebyggjande arbeid, til dømes frisklivs- og meistringstilbod for pasientar og pårørande.

Tid og stad
Onsdag 5., måndag 10. og måndag 17. september 2018, kl. 9.00–15.00, Ølen rådhus

Informasjon og påmelding
Kurset er fullt.

Se under for materiell og presentasjoner fra kurset.
Handlingsplan MAL 2018
Tema og fokus i når ein skal skrive foredrag (002)
Retningslinjer for brukermedvirkning (Helseped 18)
2018 Dag 2 time 1 Samhandling om Læring og mestringstilbud A-K og C
PP Nyttig litteratur
Handlingsplan Helseped 18
Recovery (Helsepedagogikk Storesund)
Mestringsverktøy A-K Helseped 18
Innspill til dag 3 video
Helsefremmande samtalar helsepedkurs 2018 (003)

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.