Korleis fremje helse og meistring i møte mellom helsepersonell, pasient og pårørande?

Velkomen til grunnkurs i helsepedagogikk der du vil få tips og råd for å skape gode læringssituasjonar mellom brukarar og helsepersonell. Tema er blant anna korleis kan vi fremje helse og meistring, kva skal til for at kunnskap blir til nytte og korleis vi kan spele på dei ressursane folk har.

MÅLGRUPPE
Tilsette og brukarar i spesialist- og kommunehelsetenesten som er engasjert i helsefremjande og førebyggande arbeid, i gruppe- eller på individnivå.

PÅMELDINGSINFORMASJON
Påmelding innan 15. juni 2019, på www.deltager.no Pris: kr 600 inkludert lunsj (betalast ved påmelding)

KONTAKT
Lærings- og meistringssenteret
tlf. 52 73 29 40 eller epost: lms.haugesund@helse-fonna.no

ARRANGØR
FOUSAM ved fagleg nettverk læring og meistring.

Kurset er ein del av FOUSAM sitt kompetansetilbod innan helsepedagogikk*/kommunikasjon.
Dei andre kursa er:
 Formidlingskurs
 Treff meg! Helsepedagogikk for deg som jobbar med ungdom

*sjå her om vil du vite meir om helsepedagogikk

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.