Inspirasjonsdag i lindrende behandling

En innholdsrik Inspirasjonsdag om kreftomsorg og lindrende behandling

forskningskonferansen_201120. november 2012 inviterte Helsetorgmodellens nettverk i palliasjon til en spennende og innholdsrik inspirasjonsdag om kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Fonna og kommunene.

Seminaret hadde over 200 deltakere fra både kommuner, helseforetak, samt ansatte og studenter på HSH.

Ordfører Petter Steen jr. ønsket velkommen ved å understreke viktigheten av tematikken. Johannes Kolnes (spesialrådgiver i Helse Bergen) foreleste om forløpet til Samhandlingsreformen og reformens formål. Helsetorgmodellens rolle ble presentert av prosjektleder Berit S. Cronfalk, som også var konferansier og ledet inspirasjonsdagen.

Dagny Faksvåg Haugen (leder av Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest) ga en oversikt over eksisterende kompetanse og tilbud innen kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Fonna regionen, og reflekterte i tillegg rundt utviklingspotensialet innen fagområdet. Hun fremhevet spesielt behov for palliativ enhet med egne senger samt minimum tre onkologstillinger i Helse Fonna.

palliasjonsnettverkAnne Grev (kreftkoordinator i Gjøvik kommune) presenterte sitt arbeid som kreftkoordinator og kom med gode eksempel på målretta arbeid der hun spesielt framhevet viktigheten av å utarbeide kreftplan i kommunen. Kreftsykepleier Grete Skeie Sørhus gav oss et innblikk i Vindafjord kommunes organisering av kreftsykepleiertjenesten og delte egne erfaringer med arbeidet. Astrid Toft (KS) hadde også innlegg om kommunens rolle innenfor området. Brukerperspektivet ble belyst av Ronny Hagen som delte sine erfaringer som pårørende.

Tidligere deltaker i «Ingen Grenser», Kennth Birkenes, avsluttet dagen med sitt foredrag om ubegrensa livslyst. Kenneth hadde publikum med seg fra første stund, da han delte erfaringer fra det å være kreftpasient og reflekterte rundt motivasjonen å stå på videre.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.