Inspirasjonsdag Fagnettverk Geriatri

phd_prosjektFor å styrke kompetansebygging og spredning av geriatrisk fagkunnskap ut i praksisfeltet, har Samhandlingsutvalget (SU) vedtatt å opprette et fagnettverk i geriatri i Helse Fonna-regionen.

Fokusområdene til fagnettverket er: legemidler, fall, trykksår, ernæring og demens.

I samarbeid med Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) inviterer FoU-enhet for samhandling til Inspirasjonsdag fagnettverk geriatri. Målgruppa er ledere, fagansvarlige og helsepersonell som arbeider med eldre pasienter i helse- og omsorgstjenestene i kommuner, helseforetak og høgskole.

Last ned programmet for mer informasjon.

Velkommen til Høgskolen Stord/ Haugesund, Bjørnsonsgate 45, Haugesund, torsdag 3. april 2014, kl. 09:30-15:15.

Påmelding innen 27. mars 2014.

Meld deg på her.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.