Innovasjonscamp om morgendagens velferdsutfordringer

I månedskiftet oktober/november inviterte Ungt Entreprenørskap og Høgskulen på Vestlandet sammen med Haugaland Vekst sitt velferdsteknologiprosjekt, Haugaland Kraft og FOUSAM til innovasjonscamp om morgendagens omsorg. Studentene som deltok jobbet sammen i grupper med å finne innovative løsninger på hvordan hjemmet til Fru Hansen i 80-årene kan være et godt og trygt sted for henne med tanke på glemsomhet, fallsikkerhet og brannsikkerhet.

Vinnerne, som sammen representerte ulike bakgrunner og erfaringer, la frem en helhetlig tilnærming på problemstillingen med ulike tiltak for sosialt felleskap så vel som sikkerhet i hjemmet. Vinnerløsningen utfordret også institusjoner for høyere utdanning til å ta økt samfunnsansvar for å gi pedagogiske tilbud til seniorer.

2017_innovasjonscamp_velferdsteknologi
Vinnergruppen: f.v. Leonardo Pasqualetto, Isabella Pereira Spengler og Alvaro Alves Baldança

Arrangementet var en del av Nyskapingsuka 30. oktober til 3. november som Haugaland Vekst har tatt initiativ til for et årlig felles løft og mobilisering for nyskaping, endring og innovasjon i regionen.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.