Innovasjon i offentlig sektor

Forskningsrådet inviterte til spennende workshop

Det foregår mye innovasjon i offentlig sektor allerede i dag, men det er fortsatt behov for en mer systematisk kartlegging av det arbeidet som skjer, og hva som skal til for å spre og implementere resultatene på en bedre måte. Dette mener Forskningsrådet som vil styrke sin innsats for innovasjon i offentlig sektor. For å møte de store samfunnsutfordringene er det viktig å koble forskningssystemet tettere på innovasjonsprosessene i offentlig sektor.

26. februar 2015 arrangerte Forskningsrådet i samarbeid med Universitet i Stavanger, Regionalt forskningsfond Vestlandet og Greater Stavanger en workshop om forskning og innovasjon i og for kommunesektoren. Her ble satsinger rettet mot kommunene med spesiell fokus på utdanning, helse- og omsorgssektoren presentert. Deltakerne ble kjent med mange spennende prosjekteksempler og det ble dialog om hvordan Forskningsrådet og andre aktører kan bistå innovasjonsarbeidet ved hjelp av forskning. Kari Ugland, Samhandlingssjef i Helse Fonna bidro med foredrag om FOUSAM.

Oversikt over Forskningsrådet sine finansieringsmuligheter finner du her.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.