Innføringskurs i migrasjon og helse

20161201_kurs_migrasjonshelse

Vel møtt til to spennende kursdager om migrasjon og helse.

Tid og sted
Torsdag 1. og fredag 2. desember 2016, Tysværtunet, Aksdal

Målgruppe
Helsepersonell i kommune og spesialisthelsetjenesten, leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer mm., ansatte i NAV, asylmottak, barnevern og utdanningspersonell (skole og barnehage). Andre som jobber med flyktninger/asylsøkere og innvandrere er velkommen til å melde seg på.

Kursinnhold
Innvandring i Norge, migrasjon og somatisk helse, migrasjon og psykisk helse, nyankomne asylsøkere og flyktninger, ulik forståelse av helse, sykdom og behandling, språkbarrierer og kommunikasjon, kommunikasjon via tolk, likeverdige helsetjenester og barrierer i helsevesenet, barn på flukt og erfaringsinnlegg.

Informasjon
→ invitasjon og program

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.