Hva trengs for å lykkes?

Mange spennende foredrag på FOUSAM sin prosjektledersamling

Det har vært god oppslutning på FOUSAM sine prosjektledersamlinger det siste året, både vår og høst, og på den siste samlingen i mars 2015 var over 30 deltakere samlet på Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter i Haugesund. De fleste var fra samarbeidende kommuner, men noen deltok også fra Helse Fonna og Høgskolen Stord/Haugesund.

Vi gjennomgikk hvordan FOUSAM kan bidra vesentlig i mange prosjekter. Det kan dreie seg om vurdering av en idé, hjelp til søknad om midler og skriving av en prosjektplan, sluttrapport, evaluering og implementering. Det finnes forskjellige «verktøy» som kan benyttes, og i alle prosjekter vurderer vi om det er potensiale for forskning. Det innebærer å skaffe ny kunnskap, og få dette publisert. I så tilfelle blir det et noe mer omfattende arbeid, men det er viktig!

prosjektledersamling_2015_1 prosjektledersamling_2015_2 prosjektledersamling_2015_3

I en parallellsesjon bestående av seks deltakere som tidligere har deltatt på prosjektledersamling drøftet vi erfaringer fra prosjekter som har vært i drift noen tid. Generelt blir tiden som er avsatt i prosjekter ofte for knapp. Betydning av brukermedvirkning ble understreket, og vi drøftet hvordan vi kan sikre at dette perspektivet alltid blir inkludert i vårt arbeid. Gjennomgangen av deltakernes forskjellige prosjekter var også denne gang veldig spennende. Det er mye som skjer og et stort mangfold.

prosjektledersamling_2015_4 prosjektledersamling_2015_5 prosjektledersamling_2015_6

Svein Ove Eikenes fra HSH og Claudia Mocci fra FOUSAM tok oss inn i bruk av media i prosjektarbeid. Dette var uvant for de fleste av oss, men vi må i større grad lære å kommunisere med våre målgrupper. Å være prosjektleder og samtidig endringsagent ble drøftet av Åge Gjøsæther fra HSH. Det minner oss om at vi i helsesektoren for tiden er inne i den største endring på lange tider, nemlig samhandlingsreformen, og at dette vil medføre mange prosjekter også i tiden som kommer.

PhD Knut Skaug, FOUSAM-rådgiver

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.