Helsekonferansen 2012

Presenterte Helsetorgmodellen for 1000

Helsetorgmodellen var godt synlig på Helsekonferansen i Oslo 8.-9. mai 2012, der rundt 1000 deltakere fra hele landet deltok. Tema for årets konferansen var «Samhandlingsreformen – vi er i gang!».

Helsetorgmollen sine utsendte stod på Samhandlingstorget mellom innleggene på konferansen. Et torg der et utvalg av gode eksempler fra helsetjenesten fikk vist seg litt ekstra fram, et sted der deltakerne fikk hente nye ideer, råd og inspirasjon til eget utviklingsarbeid.

historie_helsekonferansen

Laila Nemeth (klinikkdirektør i Helse Fonna), Jorunn Folgerø-Holm (rådgiver i Bømlo kommune) og dekan Gunn Haraldseid (Høgskolen Stord/ Haugesund) stod på stand for Helsetorgmodellen.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.