Godt i gang med arbeidet for felles rutinar i kommunale ØH-døgntilbod

Fagnettverk for kommunale ØH-døgntilbod er godt i gang med arbeidet sitt og hadde samling i Tysvær den 25. april. Tema var felles rutinar og skjema i avdelingane med spesielt fokus på inn- og utskriving. Nettverket er samde om at det er mykje å vinna på felles utvikling av verktøy.

20180425_nettverkssamling_kommunale_ØH_døgntilbud

Dagen var lagt opp med gruppearbeid på tvers av profesjon og avdelingar med representantar frå både kommunale tilbod, brukarane og føretaket. Det faglege tema på samlinga var KOLS og både lungelege Atle Totland frå Helse Fonna og kolssjukepleiar Berit Førre Knutsen i Tysvær, engasjerte tilhøyrarane i sine innlegg.

Høyrt på samlinga: «Dette var ein god kombinasjon av fagleg påfyll og ei god arbeidsøkt».

Les meir om nettverket her.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.