FOUSAM på nasjonal konferanse «Friskliv, Læring og Mestring – med brukerne i sentrum»

FOUSAM deltok med postere og faginnlegg på den nasjonale konferansen «Friskliv, Læring og Mestring – med brukerne i sentrum» som ble arrangert i regi av Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (www.mestring.no). Konferansen fant sted i Oslo 18.-20. november 2015.

Rundt 400 deltakere var samlet og budskapet var tydelig «det holder ikke å være gode hver for oss, vi må være gode sammen». Friskliv og læring og mestring utfyller hverandre og det er behov for å se tjenestene i sammenheng. Dette kjenner FOUSAM seg godt igjen i og det var fint å bidra på konferansen.

lm_konferanse_2015_1 lm_konferanse_2015_2 lm_konferanse_2015_3

FOUSAM-rådgiver Lars M. R. Kvinge (på venstre bilde) presenterte poster om Diabetesprosjektet i kommunene Etne, Sauda, Suldal og Vindafjord. Sølvi Heimestøl og Christense Eileraas Ek begge FOUSAM (på høyre bilde), presenterte posteren «Samhandling om Læring og mestring» som viste gevinster av organisering av Lærings- og mestringsteamet inn i FOUSAM.

Janett Lillås Mathiassen, brukerrepresentant og Sølvi Heimestøl, FOUSAM (bildet i midten) hadde innlegg i parallellsesjon om hvordan erfaringskunnskap og fagkunnskap kan veves sammen på kurs for foreldre som har barn med kronisk sykdom.

Sølvi Heimestøl, FOUSAM-rådgiver
.

Postere FOUSAM presenterte

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.