FOUSAM på brukerturné

Samlinger for brukerorganisasjonene på Stord, i Odda og Haugesund

Samhandling handler blant annet om å skape møtesteder. Det var et av målene da FOUSAM i samarbeid med læring- og mestringsnettverket i april inviterte alle brukerorganisasjonene i Helse Fonna-regionen til samlinger på Stord, i Odda og Haugesund.

«Vi er godt fornøyd med gjennomføringen av samlingene og har fått tilbakemeldinger fra deltakerne om at de syntes samlingene var nyttige og inspirerende», sier erfaringskonsulent i FOUSAM Liv Alsaker Sande som deltok på alle de tre samlingene.

Det var andre året på rad at FOUSAM tok initiativ til slike samlinger og også denne gangen ble det lagt opp til en turne til Stord, Odda og Haugesund.

20160427_brukersamling_gruppebilde

«Vi ønsket å treffe brukerorganisasjonene på hjemmebane og utfordret brukerne og fagfolkene i læring- og mestringsmiljøene til å organisere samlingene på hvert sted. Vi fikk blant annet høre om spennende frisklivskurs i samarbeid med brukerorganisasjoner, og vi fikk høre hva de ulike organisasjonene jobber med for tiden. I Haugesund ble det spesielt viet stor oppmerksomhet til det nye Brukerhuset», forteller Liv Alsaker Sande og legger til at et viktig mål med samlingene er å bygge nettverk og samhandling på tvers av brukerorganisasjonene og fagfeltet.

Størst deltakelse var det i Haugesund med 25 deltakere, mens samlingene på Stord og Odda samlet henholdsvis 10 og 15 deltakere.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.