Forskningskonferansen 2016

20161122_forskningskonferansen

Lytter vi til forskerne og omfavner ny kunnskap?

Forskning på organisering av helsetjenesten og implementering av evidensbasert kunnskap i klinisk praksis

Målgruppe
Forskere og helsepersonell med forskningsinteresse fra kommune, helseforetak, høgskole og universitet. Bruker- og pårørenderepresentanter og forskningsinteresserte fra andre relevante sektorer er velkommen til å melde seg på.

NB: Konferansespråket er på engelsk på grunn av utenlandske foredragsholdere.

Dato og sted
22. november 2016, 09:00–15:30, Store auditorium, Haugesund sykehus

Program
→ invitasjon og program

Film
→ invitasjon

Påmelding
Påmelding innen 11. november 2016, på https://response.questback.com/hsh/researchconference2016.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.