Påmelding til Forskningskonferansen 2015

Brobygging mellom forskning og praksis

21. oktober 2015 arrangerer FOUSAM sin årlige forsknings-, utviklings- og innovasjonskonferanse på Høgskolen Stord/Haugesund, kampus Stord. Under konferansen blir Forskningsrådets nye program «Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester – HELSEVEL» presentert samt en rekke spennende forskningsprosjekter. Brukerperspektivet i FoU-arbeid er også et tema som blir diskutert med eksempler på lokalt og nasjonalt nivå.

Program og påmelding

Last ned PDF-fil av programmet her!

Påmelding i Høgskolen Stord/Haugesund sin aktivitetskalender.

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.