Forskningskonferanse 2012

Internasjonale forskere gav inspirasjon

Den årlige Forskningskonferansen i Helsetorgmodellen ble gjennomført 26. september 2012 på høgskolebygget i Haugesund. Omkring 115 oppmøtte deltakere fra både kommuner, helseforetak og høgskole fikk med seg et innholdsrikt program med både regionale og også internasjonale foredragsholdere.

Blant disse var Jakob Kjellberg, samfunnsøkonom, forsker og prosjektleder ved Dansk Sunhedsinstitutt (DSI). Kjellberg har 15 års erfaring med å gjennomføre evalueringer i Helsevesenet og er en svært en populær kurs- og foredragsholder. På Forskningskonferansen foreleste Kjellberg om økonomiske konsekvenser av hverdagsrehabilitering basert på danske evalueringer.  Kjellberg reflekterte rundt sammenhengen mellom kommunale modeller for hverdagsrehabilitering og effektiv ressursutnyttelse.

forskningskonferansen_2012  Jakob Kjellberg og Lars Wallin

Lars Wallin, professor i sykepleie ved Högskolan Dalarna og dosent ved Karolinska Institutet, holdt også et spennende og relevant foredrag med fokus på implementering av forskningsfunn. I følge Wallin ligger nøkkelen i å sikre en god overgang fra prosjekt til drift i implementeringsforskningen, og i foredraget pekte han på viktige forutsetninger for dette.

Åke Seiger, Eva Biringer, Else Cathrine Rustad, Annika Kragh og Dag Helge Rønnevik holdt også innlegg på konferansen – samtlige med fokus på forskning i et samhandlingsperspektiv.

Se hele programmet her.

 Last presentasjoner fra konferansen

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.