Forskerkonferanse om læring og mestring

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) inviterer til forskerkonferanse om læring og mestring. I lys av nyere helsepolitiske føringer vil årets konferanse favne om hele kjeden av lærings- og mestringstilbud; fra individuell pasient- og pårørendeopplæring til gruppetilbud og likepersonsarbeid. Dette inkluderer lærings- og mestringstilbud i kommuner og sykehus, tilbud i frisklivssentraler og tilbud innen rehabilitering.

Tid og sted
Torsdag 3. november, kl. 10:00–16:00, Park Inn Radisson ved Gardermoen

Målgruppe
Forskere og medforskere (personer med erfaringsbakgrunn) innen læring og mestring, friskliv og rehabilitering. Fagpersoner fra sykehus og kommune, brukere, representanter fra bruker-, frivillige og interesseorganisasjoner som har interesse for forskning er også velkomne til å delta.

Påmelding
Mer informasjon og påmelding her.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.