Familieambulatoriet inviterer til FAS-/FASD-seminar

familieambulatoriet_evalueringsrapport

Familieambulatoriet i Helse Fonna inviterer til seminar

Barn og unge eksponert for alkohol og andre rusmidler i fosterlivet – med hovedvekt på FAS og FASD

Formålet med dagskurset er å gi innblikk i nyere forskning om rusmidlers virkning på fosterlivet med særlig vekt på alkoholens virkning på fosteret. Skadevirkninger og praktiske konsekvenser/utfordringer for barnet og familien i hverdagen belyses. Foredragsholderne Gro CC Løhaugen og Jon Skranes vil ha det faglige ansvaret for dagen.

Målgruppe
Fagpersoner på føde/barselklinikk og barneavdeling, BUP, VOP, TSB, fastleger, helsesøstre, jordmødre, PPT, barnevern, BUFETAT, barnehage, skole og andre som i sin arbeidshverdag møter barn og familier som har utfordringer i forhold til denne problematikken. Familier som har omsorg for barn med rusrelatert skade.

Tid og sted
31. oktober 2016, kl. 09.30–16.00, Haugesund sykehus, auditoriet

Informasjon og påmelding
→ program og påmelding

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.