Arrangerte fagdager før oppstart av kommunalt ØH-døgntilbud i Tysvær

20160107_øh_kurs_tysværFor å sikre kunnskapsoverføring og kompetanseheving i forbindelse med innføring av kommunale øyeblikkelig hjelp-senger har FOUSAM nettopp arrangert en todagers samling i Tysvær kommune. Tysvær skal opprette to senger ved Tysværtunet.

Les mer om de kommunale ØH-sengene og FOUSAM-kompetansepakken på www.helse-fonna.no.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.