Fagdag om ernæring hos eldre

fagdag_ernæring_eldre_2016

Mat for eldre

Hvordan kan vi tilrettelegge for god, næringsrik mat for eldre? Hva er vanlige utfordringer rundt mat og ernæring for eldre, og hva kan vi gjøre for å hjelpe eldre i risiko på institusjon og hjemme?

Fagdagen har som mål å gi helsepersonell og kjøkkenpersonell økt innsikt i og kunnskap om utfordringene rundt mat og ernæring for eldre. Vi vil denne dagen belyse hvorfor alder er en risikofaktor for underernæring og gi råd om tiltak når matlysten svikter. Følgende tema vil dekkes: underernæring, vurdering av ernæringsstatus, diabetes, fysisk aktivitet og konsistenstilpasset mat.

Målgruppe
Helsepersonell og kjøkkenpersonell ved sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjeneste, bofelleskap og andre som arbeider med eldre (leger, sykepleiere, hjelpepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, studenter, kjøkkenpersonell og andre interesserte).

Tid og sted
Torsdag 26. mai 2016, kl. 10.00–15.00, Haugesund sjukehus, Auditoriet

Informasjon og påmelding
Påmeldingen til fagdagen er nå stengt, da kurset er fullt.
Det er ingen deltakeravgift.

→ program

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.