Fagdag innan svangerskaps- og barselomsorg

20180312_fagdag_svangerskaps_barselomsorg

Velkomen til fagdag innan svangerskaps- og barselomsorg der temaa er amming og tungebandsproblematikk og det psykologiske svangerskapet. Dagen er for helsepersonell som følger opp nybakte mødrer på sjukehus og i kommune.

Tid og stad
12. mars 2018, kl. 9.00–15.00, Haugesund sjukehus, auditoriet

→ program

Påmelding
Innan 7. mars 2018, på www.deltager.no/svangerskap-og-amming
Pris: kr. 400,- inkludert lunsj

Arrangør
Fagnettverk barn og unge si arbeidsgruppe knytt til tenesteavtale 8 (som omhandlar god svangerskaps- og barselomsorg)

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.