Fagdag i ernæring – Måltidets muligheter

fagdag_ernæring_eldre_2016

Velkommen til fagdag i ernæring 5. september 2018. Årets fagdag i ernæring vil ha foredrag om ernæringsomsorg og miljøarbeid for personar med demens og ernæring for palliative pasienter. Du vil få høre erfaringer fra innføring av tiltak for forebygging og behandling av underernæring i en lokal kommune.

Meld deg på via lenken: https://response.questback.com/hsh/fagdagernaering2018

Fagdagen er et samarbeid mellom FOUSAM, Helse Fonna og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna-regionen, og vil foregå i Haugesund.

Målgruppe for fagdagen er helsepersonell ved sykehus, sykehjem, omsorgsbolig, i hjemmetjenesten, bofellesskap og andre som arbeider med eldre (leger, sykepleiere, hjelpepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, studenter og andre interesserte). Det er ingen deltakeravgift.

Fagdagen vil bli søkt godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie med 5 timer og Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 5 timer.

Her kan du lese hele programmet.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.