Fagdag i ernæring

fagdag_ernæring_eldre_2016

God ernæringspraksis. Hva er det?

Hvordan kan vi lykkes med ernæringsarbeidet i helse- og omsorgstjenesten? Hvorfor er mat og ernæring en større utfordring hos eldre, og hva kan vi gjøre av tiltak for å bedre ernæringsstatus blant eldre beboere i institusjon og hjemmeboende eldre?

Fagdagen har som mål å øke helsepersonell sin kunnskap om ernæringsarbeid i helsetjenesten. Vi vil på fagdagen sette fokus på hvordan man kan arbeide med å bedre ernæring hos eldre. Dette gjennom å dele erfaringer med tiltak fra både sykehjem og hjemmetjeneste.

→ program

Målgruppe
Helsepersonell ved sykehjem, omsorgsbolig, i hjemmetjenesten, bofellesskap og andre som arbeider med eldre (leger, sykepleiere, hjelpepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, studenter og andre interesserte).

Tid og sted
Torsdag 20. april 2017, kl. 9:00–15:00, Høgskolen på Vestlandet, campus Haugesund, auditorium C

Påmelding
Påmelding innen 10. april 2017. Ingen deltakeravgift.
→ påmelding

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.