Fagdag «Barn som pårørende»

Samhandling – til barnets beste

Barn som pårørende i kommuner og spesialisthelsetjeneste

Hvordan kan vi bli bedre i dette arbeidet? Første samling av en felles satsing over tre år for helseforetaket og alle kommunene i Helse Fonnas område.

Velkommen til Tysværtunet/ Storsalen, torsdag 20. november 2014, kl. 10:00-15:00.

Målgruppe: Ledere for pleie/omsorgstjenester, fastleger, barneansvarlige fra kommunene, HF og andre spesialisttjenester, psykiatri og rustjeneste, somatikk, kreftkoordinator, brukerorganisasjoner, behandlere i VOP og BUP.

Last ned programmet for mer informasjon.

Påmelding innen 13. november 2014. Meld deg på her.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.