Evalueringsforskning i fokus

I høst arrangerte forskergruppen FIHCS (facilitation and innovation in health care services) et to dagers seminar om evalueringsforskning på Haaheim Gaard på Tysnes. Forskergruppen består av FoU-rådgivere fra FOUSAM, forskere fra Høgskolen på Vestlandet og medarbeidere fra Senter for omsorgsforskning og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna og i Helse Førde.

2017_FIHCS_seminar
Gruppearbeid var en del av seminaret.

Forskergruppen og seminaret bygger på prinsipper fra Practice Development (PD)-tradisjonen, en verdibasert tradisjon som kombinerer utviklingsarbeid med forskning, og setter særlig fokus på evaluering av de endringsprosessene som finner sted.

På seminaret gjennomgikk forskergruppen først kunnskapsgrunnlaget i PD-tradisjonen og prinsipper innenfor evalueringsforskning. Deretter ble det gruppearbeid der en har sett på spørsmålet hvordan man kan rigge et evalueringsdesign med utgangspunkt i enkeltprosjektene deltakerne arbeidet med.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.